ENERGETIKA HARTIÝASYNYŇ KONFERENSIÝASY
TÜRKMENISTANYŇ BAŞLYKLYGY · AŞGABAT 2017

Energetika Hartiýasynyň Konferensiýasynyň 28-nji Mejlisi Media forum Gatnaşyjylary bellige almagyň resminamasy
Çäreleriň meýilnamasy
2017-nji ýylyň 28-29 noýabrynda, Aşgabat şäheri
Energetika Hartiýasynyň Konferensiýasynyň 28-nji mejlisi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow

"Biziň ýurdumyz dünýäde uglewodorod serişdelerini örän köp öndürýän döwletleriň biri bolup durýar. Şoňa görä-de, energetika howpsuzlygynyň meseleleri boýunça giň halkara gatnaşyklaryny ýola goýmak ugrunda yzygiderli çykyş edýär."

Soňky habarlar
Merkezi we Günorta Aziýada sebitleýin energetika hyzmatdaşlygy boýunça maksatlaýyn toparyň (RECA) maslahaty
2017-nji ýylyň 7-8-nji noýabrynda paýtagtymyzyň “Ýyldyz” myhmanhanasynda Merkezi we Günorta Aziýada sebitleýin energetika hyzmatdaşlygy boýunça maksatlaýyn topa...
Energetika Hartiýasynyň Baş sekretary Halkara nebitgaz maslahatynda çykyş etdi
2017-nji ýylyň 2-3-nji noýabrynda d-r Urban Rusnak Aşgabatda geçirilýan “Türkmenistanyň nebiti we gazy-2017” (OGT) atly 22-nji halkara maslahatynda çykyş etdi....
Durmuşa geçirmek we strategiýa boýunça toparlaryň Brýusseldäki duşuşygy
2017-nji ýylda Türkmenistanyň başlyklyk etmeginiň çäginde Durmuşa geçirmek we strategiýa boýunça toparlaryň soňky duşuşygy 19-20-nji oktýabrda Energiýa Hartiýas...
Panama Halkara Energetika Hartiýasyna gol çekdi
2017-nji ýylyň 26-njy oktýabrynda Panamanyň Belgiýa Patyşalygyndaky, Lýuksemburg Beýik Gersoglygyndaky we Panamanyň Ýewropa Bileleşiginiň Missiýasyndaky Ilçisi...

DURNUKLY ÖSÜŞIŇ MAKSATLARY

Salgy:
Tel.:
Faks: