ENERGETIKA HARTIÝASYNYŇ KONFERENSIÝASY
TÜRKMENISTANYŇ BAŞLYKLYGY · AŞGABAT 2017

Energetika Hartiýasynyň Konferensiýasynyň 28-nji Mejlisi Media forum Gatnaşyjylary bellige almagyň resminamasy
Çäreleriň meýilnamasy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow

"Biziň ýurdumyz dünýäde uglewodorod serişdelerini örän köp öndürýän döwletleriň biri bolup durýar. Şoňa görä-de, energetika howpsuzlygynyň meseleleri boýunça giň halkara gatnaşyklaryny ýola goýmak ugrunda yzygiderli çykyş edýär."

Soňky habarlar
Köpçülikleýin habar beriş serişdeleri üçin maglumat
2017-nji ýylyň 28-29-njy noýabry aralygynda Türkmenistanyň başlyklyk etmegindäki Aşgabatda geçirilen Energetika Hartiýasynyň Konferensiýasynyň 28-nji mejlisiniň...
Durnukly energetika ösüşiniň meseleleri – Energetika Hartiýasynyň Konferensiýasynyň üns merkezinde
2017-nji ýylyň 29-njy noýabrynda “Oguzkent” myhmanhanasynda Energetika Hartiýasynyň Konferensiýasynyň 28-nji mejlisi öz işini “ Maýa goýumlaryny durnukly energe...
Türkmenistanyň Daşary işler ministri Ýaponiýanyň Daşary işler ministriniň orunbasaryny kabul etdi
2017-nji ýylyň 29-njy noýabrynda Aşgabatda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredowyň Energetika Hartiýasynyň Konferensiýasynyň 28-nji mejlisiniň işine ga...
Türkmenistanyň we Gruziýanyň Daşary işler ministrleriniň Energetika Hartiýasynyň Konferensiýasynyň 28-nji mejlisiniň çäklerindäki duşuşygy
2017-nji ýylyň  29-njy  noýabrynda “Oguzkent” myhmanhanasynyň binasynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri R. Me...

DURNUKLY ÖSÜŞIŇ MAKSATLARY

Salgy:
Tel.:
Faks: